Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen har slagits samman och blivit samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har Johan Ljung som förvaltningschef och på förvaltningen finns fem avdelningar:

  • Gatuavdelningen (Ulf Stålberg, gatuchef)
  • IT-avdelningen (Björn Arting, IT-chef)
  • Planeringsavdelningen (Johan Olanders, planeringschef)
  • Fritidsavdelningen (Eva Holm, fritidschef)
  • Miljö- och byggavdelningen (Mattias Bergström, miljö- och byggchef)

Kontakt

Gatuchef

Ulf Stålberg
Tfn 0271-574 43
E-post ulf.stalberg@ovanaker.se

IT-chef

Björn Arting
Tfn 0271-570 78
E-post bjorn.arting@ovanaker.se

Fritidschef

Eva Holm
Tfn 0271-570 59
E-post eva.holm@ovanaker.se

Miljö- och byggchef

Mattias Bergström
Tfn 0271-570 37
E-post mattias.bergstrom@ovanaker.se

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-10-11 10.44

Tyck till om sidan