Kontakt

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar bl.a. för gator, parker, förvaltning av våra byggnader.

Tekniska förvaltningen ansvarar för:

 • drift och underhåll av kommunens gator
 • parkanläggningar
 • lekplatser
 • fysisk planering
 • strategiska planerings- och utvecklingsfrågor
 • energirådgivning
 • trafikärendehantering
 • mark/exploatering
 • fritidsgårdar
 • sim- och sporthallar
 • Anläggningar
 • Bibliotek
 • Bidrag till föreningar
 • Friluftsliv
 • Fritidsgårdar
 • Lotteritillstånd
 • Musikskola
 • Servicelag
 • Sim och sporthallar
 • Övrig kulturverksamhet

Kontakt

Teknisk chef

Vakant

Senast uppdaterad 2018-01-26 13.48

Tyck till om sidan