Kontakt

Lär dig ingripa vid brand

Alla bränder är små i början. Det är därför viktigt att veta hur du ska agera om brand uppstår. Grundregeln är VARNA - RÄDDA - LARMA via 112 - SLÄCK

Brand i TV

Brand i TV-apparater börjar oftast med rökutveckling från TV:n. Dra ut kontakten, häll vatten över TV:n och försök få ut den utomhus (exempelvis på balkongen).

Brand i gryta

Flytta kastrullen från kokplattan. Kväv elden eller röken med ett lock. Använd aldrig vatten om brand uppstår i margarin, olja eller annat fett.

Annan brand

Är branden liten och du har utrustning för att släcka, närma dig branden i låg ställning och spruta på brandhärden. Kryp under röken.

Om du inte kan släcka själv

Stäng dörren till det utrymme där branden uppstått, varna omgivningen och larma Räddningstjänsten via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Lär dig begreppen: NER UNDER RÖKEN och STÄNG IN BRANDEN.

Kontakt

Räddningstjänsten
Snickarvägen 2
828 32 Edsbyn
Tfn 0278-54 00 00 vx
Skicka e-post

Förbundschef/Räddningschef

Torbjörn Wannqvist
Tfn 0278-540 017
Mobil 070-651 35 45

SOS Alarm

Tfn 112

Senast uppdaterad 2017-09-20 16.21

Tyck till om sidan