Information om coronaviruset

Här hittar du samlad information som rör det nya coronaviruset i Ovanåkers kommun.

Informationen uppdaterad 2020-04-01 kl. 14.00

Kommunchef Fredrik Pahlberg sammanfattar veckan som har gått:

Ovanåkers kommuns inriktning i arbetet med att minska smittspridning

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens och regionens smittskydds rekommendationer.
 • Vi förbereder organisationen på ett nytt och mer allvarligt läge. En stabsorganisation har inrättats för att samordna och stödja förvaltningarnas arbete.
 • Vi planerar långsiktigt för att klara verksamheten trots stora påfrestningar. Om vi som kommun tar eget beslut att stänga någon verksamhet så beror det på att vi måste prioritera om på grund av personalbrist.
 • Vi ska inte bidra till ökad oro genom oklara besked utan agera samfällt och tydligt. Alla som finns i Ovanåkers kommun ska känna sig trygga med de åtgärder vi vidtar.
 1. Det här gör kommunen - Ovanåkers kommun

  Det här gör kommunen

  Ovanåkers kommuns förvaltningar har under de senaste veckorna arbetat med att förbereda för konsekvenserna som Coronaviruset för med sig.

  Vi arbetar nu i vår stabsorganisation för ”extraordinär händelse”. På detta sätt får vi en samlad bild över nuläget samt behov av stöd och resurser i våra verksamheter. En speciell grupp finns som arbetar med att sammanställa lägesbilder för hur det fungerar i varje verksamhet och sen förmedlar dessa uppgifter vidare.

  Inriktningen för kommunen är att upprätthålla vårt samhällsuppdrag och i samverkan med andra myndigheter arbeta för att bromsa smittspridning och för ett starkt skydd för äldre som är den mest utsatta gruppen.

  Tillsammans arbetar vi för att i vår organisation, och i samverkan med viktiga myndigheter, skapa bästa beredskap för att möta rädslor och hot.

  Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Vi hänvisar på denna sida till den bekräftade informationen som kommer från ansvariga myndigheter.

  "Platta till kurvan"

  Den information som vi sprider till våra anställda och till allmänheten har som mål att minska sprittspridningen, att "platta till kurvan". Folkhälsomyndigheten arbetar för att informera och vidta åtgärder för att vi ska platta till kurvan för smittspridningen av coronavirus i Sverige. Detta är för att den svenska sjukvården ska klara av att ta hand om de som har och kommer att insjukna framöver. Vi vet att smittspridning kommer att ske, och det handlar helt enkelt om att försöka sakta ner den, och dra ut på förloppet så gott det går för att inte för många människor ska insjukna på samma gång.

  Här finns mer information om åtgärder som vi sprider till allmänheten för att platta till kurvan

 2. Frågor och svar - Ovanåkers kommun

  Frågor och svar

  Folkhälsomyndighetens frågor och svar om det nya Coronaviruset samt rekommendationer länk till annan webbplats

  Här kan du läsa om det nya Coronaviruset på 1177.selänk till annan webbplats

  FAQ in Englishlänk till annan webbplats

  Det går även att ringa 113 13 för att ställa allmänna frågor om det nya Coronaviruset.

  Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

  Pga högt tryck på 1177 uppmanas alla som inte har symtom att söka information via 1177.selänk till annan webbplats, folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats eller ringa informationsnumret 113 13.

  Skolverket har en sida med frågor och svar utifrån skollagsstiftningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan hitta svar på skolrelaterade frågor.

  Vad gäller för dig som inte är svensk medborgare och till exempel studerar här, vill besöka Sverige, behöver söka arbetstillstånd eller asyl? Migrationsverket svarar på frågor med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 3. För dig som är 70 år eller äldre - Ovanåkers kommun

  För dig som är 70 år eller äldre

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver. Mer information till dig som är 70 år eller äldre om hur du håller dig frisk och undviker att smitta andra.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 4. Tänk källkritiskt - Ovanåkers kommun

  Tänk källkritiskt

  Vid större händelser finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? Varför? fungerar som ett källkritiskt filter. Och kontrollera alltid information från flera källor.

  MSB - Tips för vad du ska tänka på när du bedömer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 5. Skola, förskola och vuxenutbildning - Ovanåkers kommun

  Skola, förskola och vuxenutbildning


  Inbegrips skolor i förbudet mot allmänna sammankomster med över 50 personer?

  Förbudet om allmänna sammankomster gäller inte skolan eller förskolan. Förbudet innebär alltså inte att Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att förskolor och grundskolor ska hållas stängda. Det är därför viktigt att skolor och förskolor håller öppet och bedriver verksamhet tills något annat beslutas. Den ordinarie undervisningen i skolan är inte en allmän sammankomst, men förbudet är tänkt att fungera som en norm. Det här kan på olika sätt påverka delar av skolans och förskolans verksamhet, till exempel skolrestaurang, aula och andra gemensamma utrymmen.

  Kulturskolan fortsätter med sin verksamhet

  Elever på Kulturskolan som är friska får komma till sina lektioner som vanligt. Vid eventuell brist på personal kan enskilda lektioner komma att ställas in, då Kulturskolan i nuläget inte tar in vikarier. Om din lektion blir inställd meddelas du det av din lärare på Kulturskolan.

  Håll avstånd till varandra i matkön

  Folkhälsomyndigheten poängterar i sin nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféerlänk till annan webbplats att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Det gäller även skolmatsalar.

  För att skolmatsalarna ska vara fortsatt öppna i detta läge behöver Kostenheten i Ovanåkers kommun hjälp från dig som är elev på våra skolor. Tänk på att hålla avstånd till andra i matkön, och att tvätta händerna noggrant.

  Skolorna i kommunen erbjuder endast en maträtt fr.o.m. måndag 30 mars

  Skolorna kommer att servera bara ett av alternativen på matsedeln från och med måndag 30 mars och ett tag framöver. Detta för att förbereda för eventuellt manfall hos kökspersonalen och underlätta beräkningar av tillagade mängder, eftersom elevantalet ute på skolorna minskar.

  Alla elever som har specialkost kommer givetvis att få det som vanligt.

  Utbudet på salladsbordet kommer också att ändras under en tid framöver.

  Alla som äter religionsanpassad kost eller vegetarisk kost kommer att få vegetarisk kost.

  Planen är att minst 2 alternativ ska erbjudas på salladsbordet.

  Skolbio ställs in

  Den planerade skolbion vecka 13 ställs in. Vi följer folkhälsomyndigheten och Skolverkets rekommendationer. Information har gått ut speciellt till lärare och elever.

  Voxnadalens gymnasium och Vuxenutbildning stänger från och med onsdag 18 mars

  Eleverna kommer att få distansundervisning enligt ordinarie schema. Lärare ger ut instruktioner för hur detta kommer att ske.

  Elever som inte kan ta med sin datautrustning idag kan hämta den imorgon, onsdag.

  Distansundervisningen gäller fram till påsklovet. Om inget annat meddelas så öppnar gymnasium och vuxenutbildning efter påsklovet.

  Grundskola, förskolor och fritidshem håller öppet som vanligt i dagsläget.

  Föräldrar uppmanas att låta sina barn stanna hemma från förskolan om de känner sig sjuka

  Vårdnadshavare till barn i förskolan uppmanas att vara extra försiktiga och låta sina barn stanna hemma från förskolan om de känner sig sjuka. Man ska vara frisk i 48 timmar innan man kommer tillbaka.

  Ovanåkers kommun följer händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset och det görs i samverkan med bland annat Folkhälsomyndigheten och Skolverket.


  Mer informationen till dig som har barn i förskola eller skola

  Skolverkets frågor och svar utifrån skollagstiftningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 6. Vård och omsorg - Ovanåkers kommun

  Vård och omsorg

  Dagverksamheten för äldre stänger

  Från och med tisdag den 24 mars stänger dagverksamheten för äldre. Förändringen genomförs för att minska risken för smittspridning hos våra äldre och mest sköra efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten att äldre ska stanna hemma och inte vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt.

  Stängningen gäller tillsvidare och vi kommer att informera i god tid innan aktiviteterna startas upp igen.

  Prioriteringar inom vård och omsorg

  Alla kommuninvånare som har behov av utökad hjälp med insatser såsom inköp och andra serviceinsatser förväntas att först försöka ombesörja sitt hjälpbehov genom att ta hjälp av anhöriga och närstående men även genom att använda sig av erbjudanden i samhället såsom att butiker erbjuder utkörning av livsmedel.

  Vid eventuell personalfrånvaro på grund av rådande omständigheter kan hjälpinsatser inom vård och omsorg komma att begränsas. Insatserna personlig omvårdnad, medicin, mat och larm kommer att prioriteras framför andra insatser av social- och servicekaraktär.

  Besöksförbud på äldre- och omsorgsboenden

  Ovanåkers kommun har nu efter rekommendation från smittskyddsläkaren i Region Gävleborg beslutat om besöksförbud på våra äldre- och omsorgsboenden.

  Nödvändiga besök ska få förekomma trots besöksförbudet. Kontakta enhetschef för samtal om vad nödvändiga besök är. Nödvändiga besök som ska tillåtas är exempelvis besök i livets slutskede.

  Avsikten med åtgärden är att den minskar risken för att viruset ska spridas till de äldre och mest sårbara så de undviker att insjukna i en svår covid-19 sjukdom.

  Besöksförbudet träder i kraft med omedelbar verkan.

  Anhörigstödet

  Anhörigstödet ställer in alla sammankomster som de har i sin verksamhet, dels då det är besöksförbud på äldre- och omsorgsboenden samt att målgruppen är äldre. Det innebär att samtalsgrupper, demenskurs och föreläsningar inte kommer att genomföras medan pandemin pågår.

  Besöksförbud på vårdavdelningar i sjukvården i Gävleborg

  Torsdag 12 mars införde Region Gävleborg besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Besöksförbudet infördes med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av coronavirus i Sverige till mycket hög.

 7. Bibliotek, kultur och fritid - Ovanåkers kommun

  Bibliotek, kultur och fritid

  Vernissage för Konstrundans vårutställning inställd

  Vernissage för Konstrundans vårutställning lördag 4 april kl. 12.00 på Vox Cultura i Edsbyn är inställd. Utställningen pågår fortfarande som vanligt mellan 4 april - 9 maj.

  Kulturskolan fortsätter med sin verksamhet

  Elever på Kulturskolan som är friska får komma till sina lektioner som vanligt. Vid eventuell brist på personal kan enskilda lektioner komma att ställas in, då Kulturskolan i nuläget inte tar in vikarier. Om din lektion blir inställd meddelas du det av din lärare på Kulturskolan.

  Fortsatt öppet på badhus och fritidsgårdar

  De verksamheter som bedrivs av Ovanåkers Kommun under Kultur & Fritid, till exempel badhus och fritidsgårdar, kommer att hålla öppet som vanligt även efter förbudet mot folksamlingar på över 50 personer.

  För att höja säkerheten kommer personalen noga kontrollera hur många besökare som finns i lokalerna. När 50 personer vistas i lokalen kommer regeln "en ut-en in" att tillämpas.

  Låna böcker och film hemifrån

  Kom ihåg att du kan använda e-tjänster hemifrån för att låna böcker, se film och låna om dina medier. Som vanligt kommer du åt streamad film via Cineasterna www.cineasterna.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med ditt helge-bibliotekskort.

  Nu är lånegränsen också tillfälligt utökad till hela 10 filmer per månad!

  Take away från biblioteket

  För att hjälpa dig som vill låna böcker och annat på biblioteket, men som inte kan eller vill gå in på biblioteket just nu på grund av de rådande omständigheterna med coronaviruset, kan biblioteket nu erbjuda take away.

  Bibliotekspersonalen plockar ihop en bok-/filmkasse till avhämtning efter dina önskemål. Även reserverade medier kan ingå. Kassen hämtas utanför biblioteket enligt överenskommelse. Kontakta ditt bibliotek via telefon eller e-post för att komma igång med tjänsten.

  Mer information och kontaktuppgifter till biblioteken hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Bibliotekens bokinkast är öppna dygnet runt för dig som inte vill gå in för att återlämna dina lån.

  Slopade förseningsavgifter till och med 30 april

  För att ytterligare underlätta för dig som har svårt att ta dig till biblioteket, så tar vi inte ut några förseningsavgifter om du lämnar igen dina medier senast 30 april.

  Inställda aktiviteter på biblioteken i Alfta och Edsbyn

  Bibliotekens öppethållande prioriteras. På grund av personalbrist ställer vi tills vidare in alla aktiviteter på biblioteken i Alfta och Edsbyn. Att hålla biblioteken öppna är vår högsta prioritet just nu.

  Häng på Bibblan, sagostunder, spelfredagar, språkcaféer och stickcaféer sätts på paus. I nuläget fortsätter vi med ordinarie öppettider och våra publika datorer går att boka som vanligt.

  Extra städning av toaletter genomförs samt att vi är noga med att rengöra tangentbord, möss och andra kontaktytor med desinficerande våtservetter.

  Hälsingegård Ol-Anders stänger from 1 april

  Från och med 1 april håller hälsingegård Ol-Anders stängt. Detta gäller all verksamhet på gården och gäller tillsvidare.

 8. För dig som ska anordna evenemang - Ovanåkers kommun

  För dig som ska anordna evenemang

  Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare.

  Här finns mer information om evenemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 9. Till dig som driver företag - Ovanåkers kommun

  Till dig som driver företag

  Vi vet att många företagare kommer att märka av pandemin. Här finns information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är bra att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

  Information som är samlad från myndigheter till företagare och finns på www.verksamt.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Stöd till det lokala näringslivet

  Ovanåkers kommun presenterar nu en rad stöd till det lokala näringslivet för att minska effekterna kring coronaviruset.

  Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle och flera företag drabbas hårt. Därför har styrelsen för AICAB (Alfta industricenter AB) samt AEFAB (Alfta-Edsbyn fastighets AB) beslutat att ge anstånd med hyran för kommersiella lokaler. Det är upp till varje företagare att själv kontakta sin hyresvärd för att få uppskov av med hyran. Anstånd på hyran för de kommersiella lokaler som kommunen tillhandahåller kan också ges.

  En annan åtgärd är att kommunen beslutat att flytta fram förfallodatumet på fakturorna till 1 september 2020 inom följande områden:

  • Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov
  • Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontrol

  För de fakturor som redan skickats ut kan anstånd ges till 1 september 2020. Det är upp till varje företagare att kontakta Ovanåkers kommun om detta blir aktuellt.

  Det statliga stödpaketet från regeringen kommer att nå Ovanåkers kommuns näringsliv genom Region Gävleborg. Dialog förs och vi återkommer när det finns tydliga riktlinjer för hur det ska ske.

  Nya regler för restauranger och krogar

  Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

  Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

  Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra.

  Av föreskriften framgår att:

  • besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • stående servering vid barer inte är tillåtet.

  Mer information på Folkhälsomyndighetens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 10. Dina rättigheter som konsument - Ovanåkers kommun

  Dina rättigheter som konsument

  Coronaviruset påverkar resor, hotellvistelser och evenemang som du kanske redan har bokat och betalat för. Se vilka rättigheter du har som konsument.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 11. Länkar och informationsmaterial - Ovanåkers kommun

  Länkar och informationsmaterial


  Länkar

  Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

  • Region Gävleborgs digitala coronamottagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns tillgänglig vardagar kl. 8-21. Här kan du som har förkylnings- eller luftvägssymtom du få egenvårdsråd eller chatta med en sjuksköterska via din mobil, surfplatta eller dator.

  • Nationellt är Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.

  • Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gävleborglänk till annan webbplats ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi.

  • Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

  • UDlänk till annan webbplats har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.

  • EU:s smittskyddsmyndighetlänk till annan webbplats (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHOlänk till annan webbplats har information om utbrottet på engelska

  • Krisinformation.selänk till annan webbplats är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.


  Informationsmaterial


  Affisch - Minska smittspridning


  Affisch - god handhygien

 12. Information på olika språk - Ovanåkers kommun

  Information på olika språk

  Folkhälsomyndighetens information om Covid-19 på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Affisch med övergripande information om Covid-19 på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Teckenspråkstolkad information om Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund

  Hit kan du ringa för att svar på allmänna frågor om coronaviruset på ditt eget språk. Telefonlinjen bemannas av Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer som svarar på allmänna frågor om coronaviruset. De talar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska. Linjen nås på 08-123 680 00 och är öppen kl. 09.00-12.000 och 13.00-15.00.

  Läs mer om telefonlinjen för nyanlända härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Svenska nyheter på andra språk

  Här hittar du Sveriges Radios nyheter om coronaviruset i Sverige på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Här hittar du Rapportsändningarna med arabisk textlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Här hittar du Rapportsändningarna med engelsk textlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Information för att minska smittspridning

 13. För dig som behöver stöd - Ovanåkers kommun

  För dig som behöver stöd

  När vi minskar fysisk kontakt med andra kan det leda till att vi känner oss ensamma, nedstämda eller oroliga. Vi kan också känna oss oroliga och rädda för att bli smittade av viruset eller att någon av våra närstående ska smittas. Förändringar i samhället som den pågående pandemin för med sig, kan hos många skapa oro och frustration och känslorna förstärks ofta av att vi inte vet hur situationen kommer att utvecklas. Det är ofta bra att sätta ord på sin oro. Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl, dit du kan vända dig om du mår dåligt och behöver prata om din ångest eller oro.

  Stödlinjer via telefon, chatt och mejl länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(1177.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Stödlinjer för dig som är barn eller ungdom länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(umo.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Om du känner oro för det nya coronaviruset (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Röda korsets stödtelefon under coronakrisen

  De som svarar i Röda Korsets stödtelefon har utbildning i psykologisk första hjälpen och följer löpande utvecklingen av Covid-19. Röda Korset är en organisation med stor erfarenhet av kriser och katastrofer. Här kan du dela dina tankar och din oro och få stöd att hantera situationen. Alla samtal är anonyma.

  Tfn: 0771 900 800
  Vardagar 12.00-16.00

  Mer information om Röda korsets stödtelefon under coronakrisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Äldrelinjen

  Äldrelinjen riktar sig till dig som är över 65 år och som mår psykiskt dåligt eller bara behöver någon att prata med. Deras telefonlinje är bemannad av utbildade volontärer. Alla samtal är anonyma.

  Tfn: 020 22 22 33
  Vardagar 08.00-19.00
  Helger 10.00-16.00

  Mer information om Äldrelinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Svenska kyrkan Alfta-Ovanåker

  Behöver du någon att samtala med eller kanske tillhör du en riskgrupp och därför behöver praktisk hjälp med något? Kontakta diakoniassistent Elsie-Marie Einarsson.
  Tfn: 0271-340 60
  Måndag, tisdag och torsdag kl. 9.00–12.00
  Epost: elsie-marie.einarsson@svenskakyrkan.se

  Svenska kyrkan Alfta-Ovanåkers hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Behöver du hjälp att handla?

  Ovanåkers kommun erbjuder tillsammans med din lokala livsmedelsbutik hemleverans av varor för dig som är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp. Hemleveransen kostar 20 kr/tillfälle. Vänd dig helst till din närmaste butik. Dessa butiker erbjuder hemsändning av matvaror inom Ovanåkers kommun:

  COOP Edsbyn

  Tfn: 010-747 52 50

  ICA Supermarket Edsbyn

  Tfn: 0271-276 20

  Hemköp Alfta

  Tfn: 0271-552 30

  ICA Supermarket Alfta

  Tfn: 0271-100 06

  Voxna Livs

  Tfn:0271-410 67

  ICA Nära Rotebergs handel

  Tfn: 0271-201 85

  ICA Nära Viksjöfors handel

  Tfn: 0271-170 14


  Hur du kan stötta någon annan

  Om någon i din familj, dina vänner eller närstående är oroliga kan du stötta dem genom att:

  • hålla kontakten och erbjuda dig att lyssna
  • föreslå en aktivitet som personen tycker om
  • hjälpa till med praktiska saker
  • fråga hur personen mår och lyssna utan att döma

  Om du tror att personen behöver mer stöd och hjälp än vad du själv kan erbjuda, hjälp gärna personen att hitta rätt stöd.


Nyheter om coronaviruset

Translate with Google Translate

Translate this website with Google Translate. Select your language in the drop down menu below. Use the button below to choose your language and the entire website will be translated in a few seconds.

However we can´t guarantee the accuracy of the translation made by Google Translate.

Senast uppdaterad 2020-04-01 14.00

Tyck till om sidan