Illustration som visar sex olika punkter: håll händerna rena, håll avstånd, håll kontakten, håll dig hemma vid minsta symtom, håll dig informerad och håll ut.

Information om coronaviruset

Ovanåkers kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19. Här hittar du samlad information om vårt arbete och de förändringar vi gör i våra verksamheter.

Vi gör dagliga lägesrapporter för hur det ser ut med bland annat sjukfrånvaron i våra verksamheter och har flera gånger i veckan telefonkontakt med bland annat smittskyddet i Gävle och andra myndigheter. Allt för att ha så bra planering och förutsättningar för att minska konsekvenserna som covid-19 för med sig. 

Translate with Google Translate

Translate this website with Google Translate. Select your language in the drop down menu below. Use the button below to choose your language and the entire website will be translated in a few seconds.

However we can´t guarantee the accuracy of the translation made by Google Translate.