Äldre och andra riskgrupper - coronaviruset

Information till dig som är 70 år eller äldre, eller som tillhör annan riskgrupp.

Folkhälsomyndigheten har beslutat (22 oktober 2020) att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Aktuellt

Senast uppdaterad