Läget i kommunala förskolor och skolor

Utifrån det uppkomna läget gällande Covid-19 kommer en lägesbild, i form av stoppljusmodell, att publiceras dagligen.

Modellen ger en bild över det aktuella läget i de kommunala skolorna och förskolorna just nu. Längre ner på sidan hittar du mer information om vad de olika färgerna betyder.

Lägesbild uppdaterad 2020-12-04:

Kommunala förskolor och skolor

Grönt läge

Undantaget

Förskola Öjestugan, 1 konstaterat fall

Förskola Nordanäng

Roteberg F-6

Lillbo F-6

Celsiusskolan F-9

Alftaskolan F-9

Voxnadalens gymnasium/VUX - Distansundervisning förlängs till och med 18 december

Celsiusskolan 7-9 - Distansundervisning fr.o.m. 7 december - 22 december

Vad betyder de olika färgerna?

Grönt läge

  • Verksamhet som vanligt
  • Inga kända fall
  • Ingen pågående kontakt med smittskyddsläkare

Gult läge

  • Verksamhet som vanligt
  • Kända fall
  • Etablerad kontakt med smittskyddsläkare

Rött läge

  • Information och beslut om verksamhetsförändring
  • Kända fall
  • Etablerad kontakt med smittskyddsläkare

Senast uppdaterad 2020-12-04 15.35