Omsättningsstöd till egenföretagare

Omsättningsstöd finns till för att hjälpa egenföretagare som har drabbats ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Det finns två olika stöd; ett för enskilda näringsidkare och ett för handelsbolag och kommanditbolag. För att få fler att söka stödet har länsstyrelserna, som handlägger stödet, satt ihop en checklista med information om hur man söker stöden.

Checklista: Omsättningsstöd till egenföretagare

 • Stöden kan sökas av enskilda näringsidkare respektive handelsbolag (inklusive
  kommanditbolag) som har minst en fysisk person registrerad som delägare. Den sökande
  ska vara godkänd för F-skatt när ansökan görs.

 • För att stöd ska beviljas krävs det att omsättningstappet beror på effekterna av
  pandemin.

 • Kravet för att söka är bland annat att företaget har haft en omsättning på minst 200 000
  alternativt 180 000 kronor under hela 2019 beroende på vilket stöd och vilken stödperiod
  som ansökan avser. Se detaljerad information på din länsstyrelses webbplats.

 • Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in till e-tjänsten
  krävs e-legitimation, till exempel BankID. Stödet handläggs av länsstyrelserna.

 • I ansökan behöver den sökande bifoga utdrag ur bokföringen för räkenskapsåren 2019
  och 2020. Det kan till exempel vara företagets resultatrapport.

 • Sista ansökningsdag för stödet till enskilda näringsidkare är den 30 april 2021.
  Regeringen har dock meddelat att stödet kommer att förlängas med månaderna mars och
  juni 2021. Sista ansökningsdag för stödet till handelsbolag är den 15 juni 2021.

 • Stöden är uppdelade i olika stödperioder. Stödnivån beror på vilken period som
  ansökan avser. Den ligger antingen på 75 eller 90 procent av det man tappat i
  nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Se detaljerad information på din
  länsstyrelses webbplats. Stödet betalas ut i anslutning till Länsstyrelsens beslut.

Här kan du läsa mer om de olika stöden

Information om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om omsättningsstöd till handelsbolag på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länk till Boverkets e-tjänst för ansökan av stödenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om stöden på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Samlad information för företagare på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Samlad information för företagare på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad