Förfallodatum förlängs

Många företagare upplever att det är tufft ekonomiskt. Här finns information om vilka lättnader kommunen gjort för att stötta företagare.

Betalning av fakturor

På miljö- och byggförvaltningen förlängs förfallodatumet till 31 mars 2021 på utgående fakturor som rör:

  • Tillsynsavgifter inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • Tillsynsavgifter för livsmedelstillsyn
  • Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov

För de fakturor som redan skickats ut kan anstånd ges till 31 mars 2021. Det är upp till varje företagare att kontakta Ovanåkers kommun om detta blir aktuellt.

Vi påskyndar vår fakturering gentemot näringslivet

Ovanåkers kommun kommer att påskynda betalning av de fakturor som kommer till oss för att underlätta för företagaren.

Senast uppdaterad