Kommunens arbete mot coronaviruset

Ovanåkers kommuns inriktning i arbetet med att minska smittspridning.

Ovanåkers kommuns krisarbete syftar till att vi ska skydda våra invånare och bromsa smittspridning. Målet är att rädda liv och minska skador och lidande i samhället och samtidigt hålla igång arbetet i kommunens verksamheter så långt som det är möjligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regionens smittskyddsläkares rekommendationer.

Vår stabsorganisation arbetar för att samordna och stödja förvaltningarnas krisarbete. Vi planerar långsiktigt för att klara verksamheten trots stora påfrestningar.

Vi ska ge klara besked, agera samfällt och tydligt. Alla som finns i Ovanåkers kommun ska känna sig trygga med de åtgärder vi vidtar.

Aktuellt

Senast uppdaterad