Kultur och fritid - coronaviruset

Så påverkas kultur- och fritidsaktiviteter, föreningar, idrott, simhallar, fritidsgårdar, etc. av coronaviruset.

Idrott och utomhusaktiviteter

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Aktuellt

Senast uppdaterad