Läget i våra verksamheter

Utifrån läget gällande covid-19 kommer en lägesbild för våra verksamheter, i form av stoppljusmodell, att publiceras veckovis (förskola och skola publiceras några gånger i veckan).

Modellen ger med färgerna rött, gult och grönt en bild över det aktuella läget i verksamheterna just nu.

Lägesbild kommunala förskolor och skolor

Lägesbild Kommunstyrelseförvaltningen

Lägesbild Socialförvaltningen

Lägesbild Miljö- och byggförvaltningen


Senast uppdaterad