Läget i våra verksamheter

Lägesbilder kommer att publiceras om någon verksamhet påverkas av smittspridningen. Regelbundna lägesbilder kommer inte ske som tidigare.

Senast uppdaterad