Läget i våra verksamheter

Under sommaren kommer lägesbilder att publiceras om någon verksamhet påverkas av smittspridningen. Regelbundna lägesbilder kommer inte ske som tidigare.

Senast uppdaterad