Lägesbild, skolorna

Utifrån läget gällande covid-19 kommer en lägesbild för våra verksamheter, i form av stoppljusmodell, att publiceras regelbundet.

Modellen ger med färgerna rött, gult och grönt en bild över det aktuella läget i verksamheterna just nu.

Läget i kommunala förskolor och skolor

Uppdaterat 2021-02-26

Rött
läge

 • Celsiusskolan 7-9, närundervisning/fjärrundervisning t.o.m. 7 mars.

 • Alftaskolan 7-9, närundervisning/fjärrundervisning t.o.m. 7 mars.

 • Voxnadalens gymnasium/komvux, Närundervisning/fjärrundervisning t.o.m. 1 april.

Gult
läge


Grönt
läge

 • Övriga kommunala förskolor och skolor

Vad betyder de olika färgerna?

Rött läge

 • Information och beslut om verksamhetsförändring
 • Kända fall
 • Etablerad kontakt med smittskyddsläkare

Gult läge

 • Verksamhet som vanligt
 • Kända fall
 • Etablerad kontakt med smittskyddsläkare

Grönt läge

 • Verksamhet som vanligt
 • Inga kända fall
 • Ingen pågående kontakt med smittskyddsläkare

Senast uppdaterad