Lägesbild, skolorna

Utifrån läget gällande covid-19 kommer en lägesbild för våra verksamheter, i form av stoppljusmodell, att publiceras dagligen, vardagar.

Modellen ger med färgerna rött, gult och grönt en bild över det aktuella läget i verksamheterna just nu.

Läget i kommunala förskolor och skolor

Uppdaterat 2021-06-18 (Vi gör nu uppehåll i rapporteringen).

Rött
läge


Gult
läge

Grönt
läge

  • Grönt läge samtliga kommunala förskolor och Framtidens förskola.

Vad betyder de olika färgerna?

Rött läge

  • Information och beslut om verksamhetsförändring
  • Kända fall
  • Etablerad kontakt med smittskyddsläkare

Gult läge

  • Verksamhet som vanligt
  • Kända fall
  • Etablerad kontakt med smittskyddsläkare

Grönt läge

  • Verksamhet som vanligt
  • Inga kända fall
  • Ingen pågående kontakt med smittskyddsläkare

Senast uppdaterad