Lägesbild, skolorna

Utifrån läget gällande covid-19 kommer en lägesbild för våra verksamheter, i form av stoppljusmodell, att publiceras dagligen, vardagar.

Modellen ger med färgerna rött, gult och grönt en bild över det aktuella läget i verksamheterna just nu.

Läget i kommunala förskolor och skolor

Uppdaterat 2021-05-12

Rött
läge

 • Celsiusskolan 7-9, fjärrundervisning till och med 16 maj.
 • Gymnasium/Vux, när- och fjärrundervisningtill och med 16 maj.
 • Alftaskolan 7-9, när- och fjärrundervisning till och med 16 maj.
 • Fölets förskola, stängd till och med 14 maj (undantaget avdelningen Ängen öppnar fredag 14 maj) 

Gult
läge

 • Tuvans förskola
 • Tellus förskola
 • Furans förskola
 • Nordanängs förskola
 • Bäckstugans förskola
 • Sörgårdens förskola
 • Rotebergs förskola
 • Knåda förskolaskola
 • Lillboskolan F-6
 • Celsiusskolan F-6,

Grönt
läge

 • Övriga kommunala förskolor och skolor samt Framtidens förskola

Vad betyder de olika färgerna?

Rött läge

 • Information och beslut om verksamhetsförändring
 • Kända fall
 • Etablerad kontakt med smittskyddsläkare

Gult läge

 • Verksamhet som vanligt
 • Kända fall
 • Etablerad kontakt med smittskyddsläkare

Grönt läge

 • Verksamhet som vanligt
 • Inga kända fall
 • Ingen pågående kontakt med smittskyddsläkare

Senast uppdaterad