Lägesbild, kommunstyrelseförvaltningen

Utifrån läget gällande covid-19 kommer en lägesbild för våra verksamheter, i form av stoppljusmodell, att publiceras veckovis.

Modellen ger med färgerna rött, gult och grönt en bild över det aktuella läget i verksamheterna just nu.

Läget i kommunstyrelseförvaltningen

Uppdaterat 2021-02-26

Rött
läge

 • Sporthallen i Alfta
 • Sporthallen i Edsbyn
 • Simhallen i Alfta
 • Simhallen i Edsbyn
 • Ishallen i Alfta
 • Biblioteket i Alfta (stängt på grund av ombyggnationerna)

Verksamheter nedskalade för besökare som ej uppfyller undantaget för barn och ungdomar födda 2002 och senare.


Gult
läge

 • Fritidsgården Grottan i Alfta
 • Fritidsgården Kajen i Edsbyn
 • Kulturskolan
 • Biblioteket i Edsbyn
 • Arbetsmarknadsenheten (AME)

  Verksamheterna pågår, men är anpassade ur smittskyddssynpunkt.

Grönt
läge

 • Övriga verksamheter

Vad betyder de olika färgerna?

Rött läge

 • Verksamheten har skalats ner kraftigt/stängts ner
 • Stor påverkan på verksamheten
 • Kända fall av konstaterad smitta

Gult läge

 • Verksamheten har anpassats ur smittskyddssynpunkt
 • Kända fall av konstaterad smitta

Grönt läge

 • Verksamhet som vanligt
 • Inga kända fall
 • Ingen pågående kontakt med smittskyddsläkare

Senast uppdaterad