Lägesbild, miljö- och byggförvaltningen

Utifrån läget gällande covid-19 kommer en lägesbild för våra verksamheter, i form av stoppljusmodell, att publiceras veckovis.

Modellen ger med färgerna rött, gult och grönt en bild över det aktuella läget i verksamheterna just nu.

Läget i miljö- och byggförvaltningen

Uppdaterat 2021-05-07

Rött
läge

Gult
läge

 • Bygglov
 • Miljöskyddstillsyn
 • Hälsoskyddstillsyn

Grönt
läge

 • Livsmedelstillsyn
 • Bostadsanpassning
 • Tillsyn av trängsel på serveringsställen

Vad betyder de olika färgerna?

Rött läge

 • Verksamheten är hårt påverkad
 • Längre handläggningstider än normalt

Gult läge

 • Anpassad verksamhet
 • Skrivbordstillsyn
 • Inga fysiska samråd
 • Inga fysiska tillsynsbesök med undantag för akuta händelser

Grönt läge

 • Verksamhet som vanligt
 • Inga kända fall
 • Ingen pågående kontakt med smittskyddsläkare

Senast uppdaterad