Lägesbild, socialförvaltningen

Utifrån läget gällande covid-19 kommer en lägesbild för våra verksamheter, i form av stoppljusmodell, att publiceras veckovis.

Modellen ger med färgerna rött, gult och grönt en bild över det aktuella läget i verksamheterna just nu.

Läget i socialförvaltningen

Uppdaterat 2021-05-07

Rött
läge

 •  

Gult
läge

 • Hemtjänsten

Grönt
läge

 • LSS
 • Särskilda boenden
 • Hemtjänst

  Ingen brukare med konstaterad covid-19 inom socialförvaltningens verksamheter.

Vad betyder de olika färgerna?

Rött läge

 • Konstaterad smitta inom stora delar av verksamheten (brukare)
 • Regelbunden kontakt med smittskydd

Gult läge

 • Konstaterad smitta inom verksamheten (brukare)
 • Regelbunden kontakt med smittskydd

Grönt läge

 • Verksamhet som vanligt
 • Inga kända fall
 • Ingen pågående kontakt med smittskyddsläkare

Senast uppdaterad