Skolorna i kommunen erbjuder endast en maträtt fr.o.m. måndag 30 mars

Skolorna kommer att servera bara ett av alternativen på matsedeln från och med måndag 30 mars och ett tag framöver. Detta för att förbereda för eventuellt manfall hos kökspersonalen och underlätta beräkningar av tillagade mängder, eftersom elevantalet ute på skolorna minskar.

Alla elever som har specialkost kommer givetvis att få det som vanligt.

Utbudet på salladsbordet kommer också att ändras under en tid framöver.

Alla som äter religionsanpassad kost eller vegetarisk kost kommer att få vegetarisk kost.

Planen är att minst 2 alternativ ska erbjudas på salladsbordet.

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.08