Coronavirus COVID-19

12-15-åringar kan boka covidvaccination via 1177

23 november öppnades den digitala tidbokningen för covidvaccination på 1177.se även för 12-15-åringar. Vaccinationstiden ska bokas av vårdnadshavare.

Vaccination mot covid-19 i gruppen 12-15-åringar erbjuds i första hand på länets skolor. Det är Folkhälsomyndighetens rekommendation och syftet är att alla elever ska erbjudas vaccination i en välbekant miljö på ett jämlikt sätt. På skolorna i Ovanåkers kommun har vaccination genomförts under oktober och november. På måndag 29 november genomförs de sista vaccinationerna på skolorna och de elever som ännu inte vaccinerats kan boka det via 1177.

Bokning görs av vårdnadshavare

För att så många 12-15-åringar som möjligt ska kunna vaccinera sig öppnas även den digitala tidbokningen via 1177.se för denna åldersgrupp. Vaccinationstiden ska bokas av vårdnadshavare.

Barn kan gå själv till vaccinationen

När det gäller själva vaccinbesöket har vårdnadshavare två alternativ:

  1. Att följa med sitt barn till vaccination. Då behövs ingen samtyckesblankett, muntligt samtycke ges på platsen.
  2. Att låta barnet ta sig till vaccination på egen hand. Då behöver barnet ha med sig samtyckesblankett underskriven av båda vårdnadshavarna, en ifylld hälsodeklaration och en giltig ID-handling. Samtyckesblankett och hälsodeklaration finns för utskrift på bokningssidan 1177.se/Gavleborglänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad