Att "platta till kurvan", vad betyder det egentligen?

Folkhälsomyndigheten arbetar för att informera och vidta åtgärder för att vi ska platta till kurvan för smittspridningen av coronavirus i Sverige. Detta är för att den svenska sjukvården ska klara av att ta hand om de som har och kommer att insjukna framöver.

Vi vet att smittspridning kommer att ske, och det handlar helt enkelt om att försöka sakta ner den, och dra ut på förloppet så gott det går för att inte för många människor ska insjukna på samma gång. Det här är kurvan man pratar om:

De två olika kurvorna visar hur en smitta sprider sig i befolkningen. Den första kurvan visar ett snabbt förlopp medan den andra kurvan visar ett långsammare. Vi hoppas på att begränsa smittspridningen så att vi följer den blåa kurvan.

För att sakta ner smittspridningen är det viktigt att vi alla hjälps åt:


Om du känner dig sjuk - stanna hemma, även om du är lite förkyld. Ha ingen
närkontakt med personer över 70 år.

Tvätta händerna ofta och undvik att röra ögon, näsa och mun.

Om du är över 70 år - försök att hålla dig hemma och be om hjälp.

Senast uppdaterad 2020-03-20 15.54