Coronavirus COVID-19

Barn i kris

Mer än ett år har gått sedan pandemins utbrott. För många barn är konsekvenserna av restriktionerna värre än oron för själva viruset. Man kanske tillbringar mer tid hemma i ett otryggt hem. Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden.

För att socialtjänsten ska få information om barn som de kan behöva hjälpa rekommenderas alla som misstänker att ett barn far illa att anmäla det till socialtjänsten. Du behöver inte ha tydliga belägg för din oro utan det räcker med en misstanke om att ett barn kan fara illa.

Myndigheter som bedriver verksamhet som berör barn, hälso-och sjukvård samt personal som jobbar inom dessa myndigheter är skyldiga att lämna en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn far illa.

Här hittar du information om vad du kan göra om du misstänker att ett barn far illa

Senast uppdaterad