Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från 1 oktober.

Beslutet grundar sig på att smittspridningen minskar i samhället och att de särskilda boendena har förbättrat arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen.

Verksamheten ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer att ta fram rekommendationer som stöd för besöken. Dessa ska innehålla instruktioner kring besöksrutiner, med fokus på avstånd och hygien.

Om smittspridningen ökar lokalt ser Folkhälsomyndigheten över möjligheterna att utfärda lokala restriktioner och eventuell avrådan från besök.

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.29