Besöksförbud på äldre- och omsorgsboenden

Ovanåkers kommun har nu efter rekommendation från smittskyddsläkaren i Region Gävleborg beslutat om besöksförbud på våra äldre- och omsorgsboenden.

Nödvändiga besök ska få förekomma trots besöksförbudet. Kontakta enhetschef för samtal om vad nödvändiga besök är. Nödvändiga besök som ska tillåtas är exempelvis besök i livets slutskede.

Avsikten med åtgärden är att den minskar risken för att viruset ska spridas till de äldre och mest sårbara så de undviker att insjukna i en svår covid-19 sjukdom.

Besöksförbudet träder i kraft med omedelbar verkan. 

Senast uppdaterad 2020-10-29 13.56