Brev från socialchefen

Det här är den allra svåraste perioden jag någonsin har upplevt i mitt 40-åriga yrkesliv. Jag syftar förstås på Coronapandemin.

Sedan i början av mars har i stort sett all tid av både mig och mina medarbetare ägnats åt denna pandemi. Vi har bevakat och tagit till oss alla rekommendationer och riktlinjer från Regering, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har som en svamp sugit åt sig all information om denna för världen helt nya sjukdom. Hon har delat med sig av nya kompetenser till personal inom Socialförvaltningens verksamheter för att sprida kunskap och trygghet i en värld som helt har förändrats.

Samtidigt som vi hela tiden lär oss mer om viruset för att kunna skydda de medborgare som är i störst behov av hjälp och stöd, ska vi också hantera vår egen rädsla för denna dödliga sjukdom. Jag känner stor respekt och ödmjukhet för att all vår personal som står inför denna utmaning, i alla led. Men jag både förfäras och förfasas över den bristande respekten och misstron för att alla, både medarbetare och chefer, inte försöker göra sitt bästa.

Det är klart det begås misstag, det är klart att vi alla skulle kunna ha gjort saker bättre med facit i hand men att på fullaste allvar tro att vi medvetet undanhåller sanning eller inte försöker att göra allt vi kan utifrån de förutsättningar vi råder över, den bristen på tillit gör mig både skrämd och djupt bekymrad.

Jag har full förståelse för svårigheterna i kommunikation, det sker ständigt missförstånd men den upplevda sanningen som vi som enskild individ äger, är inte den enda sanningen. Vi ägnar mer tid åt att leta syndabockar och fel än att samarbeta och gemensamt bidra till att hitta lösningar. Jag tror på samarbete och jag tror på medbestämmande. Jag är övertygad av att det blir allra bäst om alla bidrar med sin kunskap för att lösa problem, och att vi tillsammans ger varandra kraft och styrka för att ta oss igenom den situation vi befinner oss i.

Jag vill att du som boende i vår kommun ska veta att jag tillsammans med alla chefer och medarbetare har gjort, och gör allt som står i vår makt för att hantera det här viruset. Jag vet att misstag har gjorts, och att det säkert kommer att göras fler, men jag är helt övertygad om att precis alla har gjort sitt bästa just där och då i den situationen de har befunnit sig i.

Jag vet att många av er chefer är slutkörda, att ni vissa dagar gråter, känner hopplöshet och starkt betvivlar att ni orkar jobba kvar. Jag vet att ni känner er ifrågasatta och upplever att ni har misslyckats.

Till er vill jag säga, ni är otroligt viktiga för medborgare och brukare i vår kommun. Ni drar ett stort lass och ni gör ett fantastiskt arbete. Med samarbete, lyhördhet och respekt för varandra kommer vi att ta oss igenom den här pandemin. 

Marita Lindsmyr
Socialchef
Ovanåkers kommun

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.27