Coronas effekt på länets ekonomi, vecka 30

Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar. Föregående veckas rapport från Region Gävleborg visar att antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen har minskat, att inga nya varsel har skett i Gävleborg och att 15 miljoner kr har avsatts till omställningsstöd för små och medelstora företag.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

I veckans rapport framkommer bland annat att:

  • Antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen minskade i Gävleborg med 24 personer under veckan som gått i jämförelse med föregående veckor. I riket ökade antalet inskrivningar med 1780 personer. Minskningen har varit störst bland personer under 30 år. Av de som skrivit in sig på Arbetsförmedlingen och som fick arbete minskade något i länet och i riket men samtidigt är det fler inskrivna som har fått arbete vid en jämförelse med tidigare år.
  • Under veckan som varit har inga nya varsel skett i Gävleborg. I riket var det totalt sett 639 varsel som var fördelat på sju län. Antalet anställda som omfattas av beviljade beslut om korttidsarbete (KTA) i Gävleborg ökade till 0,2 procent under den senaste veckan vilket är något längre än riksgenomsnittet som var 0,3 procent. Totalt omfattas 24 personer av beslut om korttidsarbete i länet.
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Hittills har 44 företag som ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om 3,2 miljoner kronor som har beviljats. Utöver omställningsstödet har Region Gävleborg beviljat sammanlagt 300 000 kronor i stöd till 19 kulturföreningar i länet som har förlorat intäkter på grund av coronapandemin.

Läget på arbetsmarknaden och i näringslivet är allvarligt till följd av coronakrisen.

– Många har blivit av med jobbet och fler riskerar fortfarande att bli arbetslösa; andra får kämpa hårt för att hålla igång sitt företag som dessutom riskerar att belastas under lång tid framöver, så vi är långt ifrån igenom krisen, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Lindberg (S).

I Region Gävleborgs analyser framgår hur läget varierar vecka för vecka både vad gäller konkurser, varsel och arbetslöshet, och det senaste halvåret syns en tydlig ekonomisk nedgång.

– Det är den grundläggande slutsatsen och den situation som måste hanteras, säger Eva Lindberg.

Viktiga omställningsstöd

Som rapporten visar har Region Gävleborg avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

– Region Gävleborgs medel för omställningsstöd är ett av flera sätt som organisationen bidrar. Men samtidigt som det är tufft just nu, kommer vi på lite sikt att ha en jättemöjlighet att återstarta ekonomin genom att investera och arbeta oss ur krisen. Välfärden har stora och växande behov och vi vet ju att pengar som satsas i välfärden snabbt skapar och räddar jobb. Offentlig konsumtion och offentliga investeringar är effektiv politik för att återstarta ekonomin, säger Eva Lindberg

Ta del av rapporten

Senast uppdaterad 2020-07-29 09.57