Coronas effekt på länets ekonomi, vecka 31

Region Gävleborg tar varje vecka fram en rapport som ger en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet. Rapporten för vecka 31 visar att antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska och att inga nya varsel har skett i länet.

– Rapporten om virusets effekt på länets ekonomi innehåller en del glädjande uppgifter som är viktiga att uppmärksamma, till exempel att inskrivningarna vid Arbetsförmedlingen fortsätter att minska och att det inte registrerats några nya varsel den allra senaste tiden, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Men det här är rörlig materia och vi har sett skiftningar i varseltakt vecka för vecka och vi kan konstatera att antalet inskrivna också har varierat under våren och sommaren. Krisen är inte över. Läget är fortfarande osäkert och Region Gävleborg följer utvecklingen noga.

I veckans rapport framkommer bland annat att:

  • Antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen har under veckan fortsatt att minska i länet men även i riket. Minskningen har varit störst bland svenskfödda personer. Antal inskrivna på Arbetsförmedlingen som har fått arbete senaste veckan är högre än motsvarande vecka tidigare år i både Gävleborg och riket som helhet. Det gör att antal inskrivna på Arbetsförmedlingen minskade senaste veckan båda i länet med 33 personer och riket med 66 personer. Det är färre företag som lägger ut lediga tjänster på Arbetsförmedlingens hemsida och det tyder på att det kan vara fler företag som återanställer personal.
  • Under de senaste två veckorna har det inte skett några nya varsel i länet. I riket var det totalt sett 354 varsel som var fördelat på sex län. Antalet anställda som omfattas av beviljade beslut om korttidsarbete (KTA) i Gävleborg ökade med 0,1 procent under den senaste veckan vilket är samma som riksgenomsnittet. Det innebär att 12 anställda omfattas av nya beslut om korttidsarbete i länet. Under hela perioden när företag har haft möjlighet att söka om korttidspermittering har 13 196 anställda omfattats av beslut om korttidsarbete i länet. Under perioden juli är det få ansökningar som har inkommit såväl i riket som i länet.
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Hittills har 46 företag som ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om 3,4 miljoner kronor som har beviljats. Utöver omställningsstödet har Region Gävleborg beviljat sammanlagt 300 000 kronor i stöd till 19 kulturföreningar i länet som har förlorat intäkter på grund av coronapandemin.

– Samtidigt som vi står mitt i en historisk kris har vi en jättestor möjlighet att återstarta ekonomin och investera oss ur krisen när smittskyddsläget tillåter, säger Eva Lindberg. Då har vi chansen att skapa nya jobb, stärka tillväxten och förbättra välfärden. Det har ju blivit tydligt för allt fler, att det bästa sättet att få hjulen att snurra igen är offentliga investeringar i det som bygger landet och länet starkt. Att satsa på välfärden är inte bara bra för den som behöver vård och omsorg, det är också effektiv jobbpolitik. Det hänger ihop.

Ta del av rapporten

Senast uppdaterad 2020-08-03 08.38