Coronas effekt på länets ekonomi, vecka 33

Region Gävleborg tar varje vecka fram en rapport som ger en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet. Rapporten för vecka 33 visar bland annat att antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen har ökat i både länet och riket, samt att 22 personer har varslats i länet.

Det nya coronavirusets har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

– Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Precis som i omvärlden har coronaviruset lett till en kraftig nedgång i landets ekonomi. Men även om hundratusentals jobb faktiskt har räddats tack vare flera olika krisåtgärder, är det också många som blivit av med sitt arbete. Den här bilden gäller också i vårt eget län, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

I veckans rapport framkommer bland annat att:

  • Antalet nyinskrivningar på Arbetsförmedlingen har under veckan som gått ökat i både riket och länet. Ökningen har varit störst i ålderskategorin personer under 30 år. Antalet arbetssökande som fick arbete under veckan har ökat och nivåerna är högre än både 2018 och 2019. Det är främst män som har fått arbete. Antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen ökade något i länet under veckan och låg på samma nivå som 2019. I riket så har nivån på nyanmälda platser legat något under både 2018 samt 2019 års nivåer.
  • Under veckan har 22 personer varslats om uppsägning i Gävleborgs län. Det är ett lågt antal i jämförelse med antalet under tidigare veckor. Om man däremot gör en jämförelse med andra län är antalet högt, det är endast Stockholm och Blekinge län som har ett högre antal under föregående vecka. Tre anställda omfattas av nya beslut om korttidsarbete i Gävleborgs län.
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Till och med den 3 augusti har 101 ansökningar om omställningsstöd gjorts. Av dessa har 48 ansökningar lett till beviljat stöd på 3,5 miljoner kronor. 18 ärenden handläggs och väntar fortfarande på beslut, den totala summan för dessa är 1,7 miljoner kronor.

– Nu behöver vi bedriva en ekonomisk politik – nationellt, regionalt och lokalt – som stöttar återhämtningen och då måste jobben vara i fokus. Människor måste få chansen till försörjning på eget arbete igen. Det gäller inte minst alla unga som både nationellt och regionalt är en hårt drabbad grupp. Det har ju blivit tydligt för allt fler, att det bästa sättet att få hjulen att snurra igen är offentliga investeringar i det som bygger landet och länet starkt. Att satsa på välfärden är inte bara bra för den som behöver vård och omsorg, det är också effektiv jobbpolitik. Den här krisen ska vi investera och jobba oss ur, säger Eva Lindberg.

Ta del av rapporten

Senast uppdaterad 2020-08-14 13.19