Coronas effekt på länets ekonomi, vecka 34

Region Gävleborg tar varje vecka fram en rapport som ger en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet. Rapporten för vecka 34 visar bland annat att antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen har ökat i länet men minskat i riket, och att personer har varslats i länet under veckan.

Det nya coronavirusets har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

– Analysen av virusets effekt på länets ekonomi innehåller en del glädjande uppgifter som är viktiga att uppmärksamma, till exempel att det inte registrerats några nya varsel den allra senaste tiden, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Men det här är rörlig materia och vi har sett skiftningar i varseltakt vecka för vecka och vi kan konstatera att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen också har varierat under våren och sommaren. En grupp som drabbats hårt är de unga vuxna under 24 år och personer som är födda utanför Europa som tar sina första steg på arbetsmarknaden, ofta med jobb i branscher som är utsatta som hotell, restaurang och handel.

– I Region Gävleborg jobbar vi nu för fullt med att ta fram budgeten för nästa år. För mig är det prioriterat att organisationen bidrar till att ta Gävleborg ur krisen genom att bygga vårt län starkare för alla, säger Eva Lindberg. Arbetslösheten får inte bita sig fast och nu har vi en möjlighet att bedriva en politik som både löser samhällsproblem och skapar jobb för bland annat 20-åringen som nyss förlorat sitt jobb i en affär eller restaurang. Nu har vi chansen att skapa nya jobb, stärka tillväxten och förbättra välfärden. Det har ju blivit tydligt för allt fler, att det bästa sättet att få hjulen att snurra igen är offentliga investeringar i det som bygger landet och länet starkt. Att satsa på välfärden är inte bara bra för den som behöver vård och omsorg, det är också effektiv jobbpolitik. Det hänger ihop.

I veckans rapport framkommer bland annat att:

  • Antalet nyinskrivningar på Arbetsförmedlingen har under veckan som gått ökat i länet men minskade något i riket. Ökningen har varit störst i ålderskategorin personer under 50 år. Antalet arbetssökande som fick arbete under veckan har minskat något i länet men ligger kvar på en högre nivå än 2019. Antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen ökade något i länet under veckan och låg på samma nivå som 2019. Sett till riket så har nivån på nyanmälda platser legat något under både 2018 samt 2019 års nivåer. Sammantaget har antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen legat kvar på ungefär samma nivå under hela sommaren. Även i riket har ökningen av antalet inskrivna stannat av under den senaste månaden.
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Hittills har 48 företag som ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om 3,6 miljoner kronor som har beviljats.
  • Under veckan har inga personer varslats om uppsägning i Gävleborgs län. Sju anställda omfattas av nya beslut om korttidsarbete i länet. Under hela perioden när företag har haft möjlighet att söka om korttidspermittering har 13 214 anställda omfattats av beslut om korttidsarbete i länet.

  • Besöksnäringen är särskilt utsatt på grund av coronaviruset. Krisen har haft och har alltjämt mycket stora negativa ekonomiska effekter på internationell turism och besöksnäring, där efterfrågan i vissa delar av näringen sjunkit till nära noll. Krisen har också påverkat synen på och förutsättningarna för resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala möten och fokus på lokala marknader blivit centrala. Trots ökad hemester och svemester är det tydligt att den internationella turismen är viktig för Sverige. Trots det mörka läget innebar de reselättnader som började gälla från den 13 juni att bokningsläget förbättrades för många aktörer. Jämfört med riket och övriga regioner är Gävleborg den region som procentuellt tappat minst gästnätter. Det är främst hotell som har minskat antalet gästnätter under coronapandemin även om efterfrågan har ökat i samband med att restriktionerna för resande lättat upp. Antal gästnätter på camping har inte påverkats nämnvärt av coronapandemin.

Ta del av rapporten

Senast uppdaterad 2020-08-21 13.33