Coronas effekt på länets ekonomi, vecka 35

Region Gävleborg tar varje vecka fram en rapport som ger en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet. Rapporten för vecka 35 visar bland annat att antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen har ökat i länet och riket som helhet, men att inga personer har varslats i länet under veckan.

Det nya coronavirusets spridning har utöver hälsofarliga aspekter även stora negativa
samhällsekonomiska konsekvenser. Region Gävleborg gör allt för att lindra konsekvenserna för små och medelstora företag i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar. Ett sätt att bidra till det är att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av läge och utveckling i Gävleborgs län gällande coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys vecka 35”.


I veckans rapport framkommer bland annat att:

 • Antal nyinskrivningar på Arbetsförmedlingen i länet ökade för tredje veckan i rad men följer
  samma utveckling som tidigare år. Samma utveckling syns även i riket som helhet. Störst
  ökning syntes bland personer under 30 år. Antal personer som fick arbete ligger kvar på
  ungefär samma nivå som föregående två veckor. Antal inskrivna arbetssökande i länet har
  varit stabilt sedan början av juni.
 • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och
  medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Stödet ska gå till att
  genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Hittills har 56 företag som
  ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om 4,3 miljoner
  kronor som har beviljats.
 • Under veckan har inga personer varslats om uppsägning i Gävleborgs län. Det har inte heller
  fattats några nya beslut om korttidsarbete i länet. Under hela perioden när företag har haft
  möjlighet att söka om korttidspermittering har 13 214 anställda i länet omfattats av beslut
  om korttidsarbete

 

Ta del av rapporten

Senast uppdaterad 2020-09-01 10.10