Coronas effekt på länets ekonomi, vecka 36

Region Gävleborg tar varje vecka fram en rapport som ger en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet. Rapporten för vecka 36 visar bland annat att antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen har minskat, och att senaste veckan blev veckan med flest varsel sedan vecka 25. Det fanns endast tre län med fler varslade än Gävleborg.

Det nya coronavirusets spridning har utöver hälsofarliga aspekter även stora negativa
samhällsekonomiska konsekvenser. Region Gävleborg gör allt för att lindra konsekvenserna för små och medelstora företag i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar. Ett sätt att bidra till det är att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av läge och utveckling i Gävleborgs län gällande coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys vecka 36”.


I veckans rapport framkommer bland annat att:

  • Antalet nyinskrivningar på Arbetsförmedlingen minskade under senaste veckan. Samtidigt minskade även antal arbetssökande som har fått arbete. Sammantaget innebar det en fortsatt minskning av antal inskrivna på Arbetsförmedlingen.
  • Under vecka 35 kom ett större varsel hos Ovako varav 80 tjänster i Hofors. Utöver dessa blev ytterligare 55 personer varslade. Senaste veckan blev därmed veckan med flest varsel sedan vecka 25 då Sandvik Material Technology varslade 349 anställda om uppsägning. I övriga riket ökade antal varslade med 2 162 till 3 390. Senaste veckan fanns endast tre län med fler varslade än Gävleborg.
  • Hittills i augusti har 1 879 nya ansökningar om korttidsarbete registrerats vilket är en minskning i jämförelse med samma period i juli då 2 557 ansökningar inkom. Samtidigt har endast 326 ansökningar lett till beviljade beslut i augusti vilket kan jämföras med 2 153 beviljade beslut om korttidsarbete under samma period i juli.
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Hittills har 56 företag som ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om 4,3 miljoner kronor som har beviljats.

Ta del av hela rapporten

Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län - Nuläge och analys vecka 36länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad 2020-09-04 13.19