Coronas effekt på länets ekonomi, vecka 37

Region Gävleborg tar varje vecka fram en rapport som ger en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet. Rapporten för vecka 37 visar bland annat att antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen har ökat, och det har även antalet arbetssökande som har fått arbete. Statistik från Tillväxtverket indikerar att juli månad var positiv för besöksnäringen i länet, och Gävleborg var det län som tappade minst gästnätter i jämförelse med samma månad föregående år.

Det nya coronavirusets spridning har utöver hälsofarliga aspekter även stora negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Region Gävleborg gör allt för att lindra konsekvenserna för
små och medelstora företag i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar. Ett sätt att bidra till det är att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av läge och utveckling i Gävleborgs län gällande coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys vecka 37”. I veckans rapport framkommer bland annat:

 • Antalet nyinskrivningar på Arbetsförmedlingen ökade kraftigt under senaste veckan.
  Samtidigt ökade antalet arbetssökande som har fått arbete. Sammantaget innebar det att
  antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen ligger kvar på samma nivå.
 • I augusti varslades totalt 163 personer om uppsägning. Nästan 9 av 10 personer som
  varslades den senaste månaden arbetade inom industrin. Under vecka 36 varslades 11
  personer om uppsägning. I övriga riket varslades 3 802 personer i augusti. I augusti fanns
  endast sex län med fler varslade än Gävleborg.
 • I augusti har 2 036 nya ansökningar om korttidsarbete registrerats vilket är en minskning i
  jämförelse med juli då 2 627 ansökningar inkom. Senaste veckan minskade beviljat belopp
  något, vilket indikerar att företagen i Gävleborg har använt sig av korttidsarbete i något
  mindre utsträckning än de initialt ansökte om i våras.
 • Statistik från Tillväxtverket indikerar att juli månad var positiv för besöksnäringen i
  länet. Gävleborg var precis som föregående månad det län som tappade minst gästnätter
  i jämförelse med samma månad föregående år. Rapporterna från länet indikerar att flera
  besöksmål i länet har haft sin bästa juli månad någonsin.
 • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och
  medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Stödet ska gå till att
  genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Hittills har 56 företag som
  ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om 4,3 miljoner
  kronor som har beviljats.

 

Ta del av hela rapporten

Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län - Nuläge och analys vecka 37länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-09-16 10.29