Coronavirus COVID-19

Detta gäller inom vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten har häft de flesta restriktioner som gäller samhället men lämnar rekommendationer för vård och omsorg oförändrat.

Pandemin är inte över, smittspridningen pågår men på en låg nivå just nu. Därför har alla i samhället fortfarande en skyldighet att förhindra spridning av covid-19 . När samhället börjar släppa på vissa restriktioner är det extra viktigt att aktörer i vård och omsorg fortsätter att skydda de sköraste som vi möter.

Inom vård och omsorg innebär detta bland annat:

  • Fortsätt följa de generella rekommendationerna enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer
  • Stanna hemma och undvik att träffa andra vid symtom
  • Vid symtom, testa dig (gäller både vaccinerade och ovaccinerade) tidigast 3 månader efter genomgången covid-19 eller på medicinsk indikation
  • Följ basala kläd- och hygienregler

På arbetsplatsen inom vård och omsorg:

  • Använd visir eller munskydd i alla nära kontakter inom två meter
  • Undvik trängsel och köbildning även på arbetsplatsen
  • Besök på särskilt boende ska ske på ett smittsäkert och kontrollerat sätt. Här finns rutiner för besök till våra särskilda boenden
  • Återgång till gruppaktiviteter ska ske succesivt och smittsäkert

Senast uppdaterad