Coronavirus COVID-19

Extra satsning för att stötta företagare i pandemin

Affärsrådgivare Helena Torstensson kan stötta dig som företagare att söka pandemistöd.

Ovanåkers kommun gör en extra satsning för att stötta företagare i särskilt utsatta branscher i samband med pandemin. Satsningen är att kommunen anlitar affärsrådgivare Helena Torstensson som ska finnas som stöd och rådgivare över de stöd som finns att söka i samband med rådande pandemi. Alla samtal med Helena Torstensson är konfidentiella och är gratis för företagare i utsatt bransch. Erbjudandet gäller företag som har koppling till Ovanåkers kommun.

Kontakta affärsrådgivare Helena Torstensson på 070-643 77 90
eller mejla helena.k.torstensson@gmail.com

Senast uppdaterad