Coronavirus COVID-19

Förskolan Fölet stängs för att minska spridningen av covid-19

Hela förskolan är stängd till och med 12 maj och avdelningarna Hagen och Vallen är stängda till och med 14 maj.

I samråd med Regionens smittskyddsläkare bedöms tillfällig stängning som åtgärd för att
motverka spridning av covid-19.

Avdelningarna Hagen och Vallen är sedan tidigare stängda fram till den 14 maj. Då smittspridningen inte är under kontroll så ska även Ängen stängas. Detta innebär att hela förskoleverksamheten hålls stängd till och med 12 maj.

Senast uppdaterad