Fortsatt distansundervisning för Voxnadalens gymnasium och vuxenutbildningen

Distansundervisningen fortsätter för Voxnadalens gymnasium och vuxenutbildningen till och med 18 december.

Enstaka delar av undervisningen för vissa elever och grupper kommer fortfarande att göras på plats i skolan. Det kan vara moment på till exempel yrkesprogram som kräver att man är på plats men det kan även vara elever som behöver särskilt stöd. Lärarna meddelar de elever som berörs.

Distansundervisning sker för att minska risken för smittspridning.

Senast uppdaterad 2020-12-03 12.57