Coronavirus COVID-19

Fortsatt fjärrundervisning på grund av smittorisk av covid-19

Voxnadalens gymnasium och vuxenutbildningen fortsätter att bedriva fjärrundervisning till och med 9 maj. Högstadieskolorna har när- och fjärrundervisning till och med 16 maj.

I syfte att begränsa smittspridningen av covid-19 beslutar barn-och utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Lindgren (S) i samråd med smittskydd Region Gävleborg att gymnasiet och vuxenutbildningens skolenheter fortsätter med fjärrundervisning till och med 9 maj. Sedan tidigare gäller när- och fjärrundervisning till och med 16 maj för kommunens två högstadium.

Fjärrundervisning kommer att bedrivas för gymnasieelever under denna period men undantag medges bl. a för elever i behov av särskilt stöd.

På kommunens samtliga skolor genomförs förebyggande smittskyddsåtgärder vilket har gjorts under hela pandemin och det förs kontinuerlig dialog med smittskydd, Region Gävleborg.

Senast uppdaterad