Gratis konsultstöd för dig som företagare

Pandemin covid-19 drabbar oss alla mer eller mindre. För företagare kan det uppstå nya frågeställningar och utmaningar att möta.

Nu erbjuds du som driver företag i Ovanåkers kommun och är drabbad av coronaviruset att ta del av förstärkt företagsrådgivning i form av gratis konsultstöd. Kommunen har tecknat avtal med tre redovisningsbyråer: Revision4U, Ekonomimästaren, Edsbyn Redovisning, som kan vara er företagare behjälpliga.

I fyra timmar har du möjlighet till gratis rådgivning i frågor som extraordinär insats avseende nulägesanalser, vägledning, ekonomisk rådgivning eller tolkning av olika nya åtgärder. Målet med insatsen är att underlätta för företag i Ovanåker att klara coronakrisen så bra som möjligt och kunna planera för framtiden.

Från och med 11 maj och till och med 31 oktober 2020 har du som företagare möjlighet att boka fyra timmar kostnadsfritt, hos någon av följande redovisningsbyråer:

Revision4U: Mikael Westh

Ekonomimästaren, Ulrika Lindholm

Edsbyn Redovisning, Stefan Johansson


Varje företag får själv kontakta den redovisningsbyrå den tycker, för att avropa max 4 timmar gratis konsultstöd. Möten/Rådgivningen sker digitalt eller via telefon om ingenting annat avtalats.

Detta stöd, gratis konsultstöd, är möjligt genom kommunal samverkan och Region Gävleborg.

Välkommen till näringslivskontoret om du har några frågor om detta upplägg eller andra företagsrelaterade frågor.

Senast uppdaterad 2020-05-12 11.08