Grundskolan återgår till undervisning på plats

Ovanåkers kommun har fattat beslut efter diskussioner med Smittskyddsläkaren och Region Gävleborg att låta högstadieskolorna återgå till undervisning på plats från vårterminens start 11/1.

Elevernas rätt till utbildning tillgodoses bäst om undervisning sker på plats. Höstterminen avslutades med en period av fjärr- och distansundervisning för elever på högstadiet då situationen krävde detta.

Smittskyddsläget i Ovanåkers kommun bedöms i dagsläget vara stabilt och då elever mår bäst och utvecklas mest av att vara på plats i skolan tas detta beslut.

Vi följer utvecklingen nära, beredskap och kunskap finns för att ändra förutsättningarna för undervisningen om situationen skulle förändras.

 

Barn- och utbildningsnämnden

gm

Christer Andersson

Barn- och utbildningschef

Senast uppdaterad