Gymnasieskolan och vuxenutbildningen går över till distansundervisning

Från och med måndag 23 november stänger Voxnadalens gymnasium sina lokaler i två veckor och går över till distansundervisning. Orsaken är att en stor andel av personalen är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19.

Voxnadalens gymnasiums elever kommer att hänvisas till fjärr- och distansundervisning 23 november- 4 december. Därefter tas nytt beslut utifrån hur läget ser ut då.

Enstaka delar av undervisningen för vissa elever kommer fortfarande att göras på plats i skolan. Det kan vara moment på till exempel yrkesprogram som kräver att man är på plats men det kan även vara elever som behöver särskilt stöd.

Vi har konstaterade fall av covid-19 på både elev- och lärarsidan och gör bedömningen att vi behöver gå över till distans- och fjärrundervisning, säger skolans rektor Johan Rasmussen.

Senast uppdaterad 2020-11-18 16.08