Coronavirus COVID-19

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen stängs på grund av smittorisk av covid-19

Från och med 19 april kommer Voxnadalens gymnasium och vuxenutbildningen att bedriva fjärrundervisning.

I syfte att begränsa smittspridningen av covid-19 beslutar barn-och utbildningsnämndens
ordförande Jan-Åke Lindgren (S) i samråd med smittskydd Region Gävleborg att gymnasiet och
vuxenutbildningens skolenheter stängs under två veckor (2021-04-19 – 2021-05-02).

Fjärrundervisning kommer att bedrivas för samtliga elever under denna period men undantag medges för elever i behov av särskilt stöd.

Senast uppdaterad