Hjälp till att avlasta vården – hitta rätt i informationen om covid-19!

1177 Vårdguiden på telefon är mycket högt belastade med samtal. Deras huvudsakliga uppgift är att ge råd om vård och egenvård samt vid behov hänvisa till rätt vårdnivå.

Senast uppdaterad 2020-12-04 15.40