Högstadieskolorna startar terminen med fjärrundervisning

Ovanåkers kommun har idag fattat beslut efter rekommendation från Region Gävleborgs Smittskyddsläkare att starta terminen med fjärrundervisning för åk 7-9.

Ovanåkers kommun har fattat beslut efter rekommendation från Region Gävleborgs Smittskyddsläkare att starta terminen med fjärrundervisning för åk 7-9. Smittskyddsläkaren ser detta som en viktig del i att minska smittspridningen. Beslutet innebär också att skolorna ytterligare kan förbättra förebyggande smittspridningsåtgärder innan elever och personal återvänder till skolan. Beslutet sträcker sig till 17/1.

Vi följer utvecklingen nära för att så fort möjligt kunna återgå till undervisning på plats. I dagsläget bedöms smittskyddsläget vara stabilt i Ovanåkers kommun.


Länkar

Daglig lägesbild kommunala förskolor och skolor

Senast uppdaterad