Coronavirus COVID-19

Hur går det med vaccinationerna inom äldreomsorgen?

Vaccinationer pågår inom verksamheterna och samtliga brukare på kommunens särskilda boenden har vaccinerats med omgång/dos två av vaccinet.

Vaccination av personal i äldreomsorgen pågår och under nästa vecka påbörjas vaccinering i hemmet av brukare inom hemsjukvård och hemtjänst.

Senast uppdaterad