Hur ser det ut med skyddsutrustning inom äldreomsorgen?

Det görs stora ansträngningar för att få tag i det materiel som behövs för att skydda dels vår personal men även våra brukare. Eftersom läget ser ut likadant i hela Sverige är efterfrågan på skyddsutrustning hög.

Ovanåkers kommuns inköpsorganisation deltar aktivt i arbetet med att få fram skyddsutrustning till äldreomsorgen och det görs dels genom kommunens ordinarie avtal och rutiner för beställning, men även genom regionalt samarbete. Ovanåkers kommun har fått möjlighet att från företag i närområdet köpa utrustning samt att engagerade personer, elever och andra, har tillverkat skyddsvisir åt oss.

Regionalt pågår olika initiativ där företag ställer om sin produktion för att tillverka de materiel som sjukvården har behov av.

Socialstyrelsen har ett uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning och annan materiel i de fall kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller omfördelning inte kan ske regionalt.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har påbörjat ett arbete med en nationell inköpscentral där framförallt volyminköp ska bidra till att kommunerna försörjs med skyddsutrustning.

Marita Lindsmyr, socialchef:
- Läget gällande skyddsutrustning har en tid varit ansträngd. Det har pågått ett hårt arbete för att få tag på utrustning som är säker och med stor hjälp av personer och privata företag har vi för närvarande acceptabel tillgång till utrustning. Dock är det fortsatta problem att få fram den mängd som behövs framöver vilket medför att skyddsutrustningen enbart ska användas klokt och när den verkligen behövs. Risken är annars att vi hamnar i ett läge där det inte finns att tillgå när vi som mest behöver skydda både våra medborgare och personal.

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.13