Coronavirus COVID-19

Information om Covid-19 på andra språk

Har du frågor om coronaviruset på andra språk än svenska?

Ring 08-123 680 00 vardagar mellan klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.00.

Den som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Därefter väljer man önskat språk via följande knappval:

1 Arabiska
2 Somaliska
3 Persiska
4 Tigrinja/amarinja
5 Ryska

Exempel på frågor som kan besvaras är:
◼️ Vad är coronavirus?
◼️ Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
◼️ Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
◼️ Var finns det information på olika språk?
Region Stockholm ansvara för driften av telefonlinjen och den är tillgänglig för alla i hela Sverige som inte har svenska som modersmål.

Do you have questions about the coronavirus in other languages the swedish?

Call 08-123 680 00 weekdays between 09.00–12.00 and 13.00–15.00.

The caller is met by a short introduction in English, followed by a longer one in Arabic. Then select the desired language via the following key selection:

1 Arabic
2 Somali
3 Persian
4 Tigrinja/amarinja
5 Russian

Examples of questions that can be answered are:
◼️ What is coronavirus?
◼️ How is it contagious, how do you protect yourself and how do you prevent the spread of infection?
◼️ Are there any medicines for the new coronavirus?
◼️ Where is there information in different languages?
The Stockholm Region is responsible for the operation of the telephone line and it is available to everyone throughout Sweden who does not have Swedish as their mother tongue.

Senast uppdaterad