Information riktad till utsatta grupper i alla åldrar

I tider av kris förstärks den ojämlikhet som redan finns i samhället då redan utsatta grupper drabbas värst. Coronaviruset påverkar allas vår vardag, barn som vuxna.

De dagliga rutinerna förändras och de fysiska och sociala kontakterna minskar. En ökad isolering kan leda till särskild utsatthet och att människors rättigheter riskerar att kränkas. Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram informationsblad riktat till medborgare i några av de utsatta grupperna. Här hittar du information riktad till bl.a. barn, unga, föräldrar och andra vuxna.

Till barn och unga:
Ung och orolig för coronaviruset?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Är du barn och känner dig orolig eller otrygg? länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till föräldrar och andra vuxna:
Barns utsatthet på nätet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Att hantera barns oro för coronaviruset länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Möter du barn som riskerar att fara illa? länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till våldsutsatta vuxna:
Otrygg hemma eller utsatt för våld? länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till självisolerade personer eller personer i karantän:
Är du utsatt för bedrägeriförsök?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om coronaviruset på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Behöver du stöd?

Här hittar du mer information på våran hemsida.


Senast uppdaterad 2020-05-06 12.00