Informationsfilmer om Covid-19 på flera språk

Länsstyrelsen Skåne och enheten för Samhälls- och hälsokommunikation tar fram filmer för nyanlända och utlandsfödda om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av coronaviruset.

I de korta filmerna ger samhälls- och hälsokommunikatörer aktuell information från Folkhälsomyndigheten och ansvariga myndigheter på olika språk. Just nu finns filmer översatta till arabiska, somaliska, tigrinja och persiska. Filmerna kommer successivt att utökas både vad gäller språk och innehåll.

Senast uppdaterad 2020-04-08 16.31