Informationsfilmer om covid-19 på flera språk

Sjukdomen covid-19 sprids fortfarande i Sverige. Folkhälsomyndigheten, MSB, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna har tagit fram två filmer om testning

Den ena handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om att du ska testa dig om du har symtom för covid-19.

Informationsfilmer

Informationsfilmerna om testning av covid-19 finns att se på svenska, engelska, arabiska, somaliska.

Mer information på andra språk / information in other languages

Senast uppdaterad 2020-10-28 14.20