Coronavirus COVID-19

Kombinerad när- och fjärrundervisning för gymnasieskolan

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar landets gymnasieskolor till en gradvis återgång till undervisning på plats. Det innebär att Voxnadalens gymnasium tillämpar kombinerad närundervisning med fjärrundervisning till och med 7 februari.

Barn-och utbildningsnämndens ordförande beslutar att tillämpa kombinerad närundervisning och fjärrundervisning för att kunna följa föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser covid-19.

Det rådande smittläget är fortfarande allvarligt men när smittspridningen nu avtar något finns
det skäl att gradvis återuppta närundervisningen – det vill säga undervisning på plats – på
gymnasiet beroende på lokalt smittläge. Vissa elevgrupper och moment är liksom tidigare
undantagna från rekommendationen, exempelvis nödvändiga praktiska moment som behöver
genomföras på plats.

För att gradvis återgå till närundervisning även för övriga elever rekommenderar Folkhälsomyndigheten att maximalt 80 procent av undervisningen ges i form av
fjärr- eller distansundervisning. Varje elev bör ges minst 20 procent närundervisning.

Beslutet gäller från och med 2021-01-25 – 2021-02-07 och berörda elever får mer information från Voxnadalens gymnasium.

Senast uppdaterad