Coronavirus COVID-19

Kombinerad när- och fjärrundervisning för högstadieskolorna

1-7 februari kommer högstadieskolorna i kommunen att bedrivas med kombinerad när- och fjärrundervisning där närundervisning ska betonas.

Ovanåkers kommun följer rekommendationerna från regering och Folkhälsomyndigheten och därför sker kombinerad när- och fjärrundervisning under nästa vecka.

Under perioden ses möjliga förebyggande smittskyddsåtgärder över för att minska smittspridning av covid-19.

Rektor för skolenheten har i uppdrag att fördela kombinationen av när- och fjärrundervisning utifrån de förutsättningar som finns avseende lokaler och schemaändringar.

Senast uppdaterad