Coronavirus COVID-19

Kombinerad närundervisning och fjärrundervisning för högstadierna i Ovanåkers kommun ,18 – 31 januari

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att delvis stänga grundskolornas högstadium för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser covid-19.

Motiveringen till beslutet är att förebyggande smittskyddsåtgärder inte kan uppfyllas till fullo när det gäller trängsel i skolans lokaler. Beslutet gäller från och med 2021-01-18 – 2021-01-31.

Undervisningen bedrivs med kombinerad närundervisning och fjärrundervisning.

Beslutet har fattats med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning, antagen av barn- och utbildningsnämnden 2020-08-26, § 52.

Ytterligare frågor

Christer Andersson
Barn- och utbildningschef
Tfn 0271- 570 11
E-post:
christer.andersson@ovanaker.se

Jan-Åke Lindgren
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Tfn: 0271-574 13
E-post:
jan-ake.lindgren@ovanaker.se

Senast uppdaterad