Lägesbeskrivning från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen

Här följer en sammanfattande lägesbeskrivning från de båda förvaltningarna under rådande omständigheter.

Under de senaste veckorna har ett intensivt, turbulent planerande inför Covid-19 genomförts. Det helt nya läget som vi står i innebär stora påfrestningar och nya utmaningar för alla i de respektive verksamheterna. Personal på förvaltningarna har tagit ett mycket stort ansvar och beredskaps- och handlingsplaner utifrån tänkbara scenarior är framtagna. De båda förvaltningarna har en mycket kompetent och kunnig personal som kommer att göra allt de förmår för att fortsätta klara sitt uppdrag.

Socialförvaltningen kommer att fortsätta vara det stöd som de mest sårbara i kommunen behöver. Skyddsutrustning till personalen är en bristvara i hela landet och just nu finns ett begränsat förråd av munskydd och handsprit. Beställningar är gjorda och leverans väntas denna eller nästa vecka. Förvaltningen har fått god hjälp av elever, kreativ personal och företag i närområdet att producera visir vilket förvaltningen är mycket tacksamma för. Om alla följer de rekommendationer som våra myndigheter ger ökar förutsättningar att begränsa konsekvenserna både för samhälle och individ. Tillsammans kan vi alla skydda våra äldre och de särskilt utsatta i vårt samhälle.

Barn- och utbildningsförvaltningens målsättning är att fortsatt ha samtliga för- och grundskolor samt fritidshem öppna allt utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv. Alla barn kommer att beredas plats i våra verksamheter och vid stor personalbrist kan tillfälliga sammanslagningar komma att ske. Förvaltningen samlar dagligen in en lägesbild på frånvaro i sina verksamheter för att kunna ta rätt beslut. Barn, elever och personal gör ett enormt arbete, oavsett om de genomför distansstudier eller finns på plats. Förvaltningen vill även rikta ett stort tack till alla vårdnadshavare som tar ansvar över att deras barn och ungdomar är symptomfria då de kommer till sina verksamheter.

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.11